Рецензування

У збірнику наукових праць «Українська академія мистецтва» діє система подвійного «сліпого» рецензування.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до вимог, що висуваються редакційною колегією видання. Статті розглядаються на відповідність висунутим вимогам головним редактором та членами редколегії і можуть бути поверненні на дооформлення або відхилені через суттєву невідповідність редакційній політиці, етичним засадам журналу, вимогам до рукописів. Повідомлення про отримання, повернення, відхилення рукописів надсилаються авторам електронною поштою.

За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові для доопрацювання.

При дотриманні усіх вимог рукопис статті передається редакторові для подальшої роботи.

Редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).

Закодована стаття надсилається електронною поштою:

а) членові редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті (внутрішній рецензент);

б) зовнішньому рецензентові.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, науковці, що мають наукові праці з проблематики, яка заявлена у статті. Від проректора з наукової роботи Академії такому науковцю направляється лист із проханням про рецензування і типова форма рецензії. Після отримання згоди, рецензентові надсилається стаття (без інформації про автора).

Зовнішній рецензент, як правило, обирається випадково, з урахуванням поточного навантаження та за його згодою.

Член редколегії (внутрішній рецензент) та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму-бланк і обирають один з варіантів рекомендації: рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

У випадку відмови або необхідності доопрацювання рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою на адресу редакції.

Остаточне рішення щодо статті приймається на засіданні редакції, у складі: головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний секретар. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

Подальша робота зі статтею, прийнятою до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу.

Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що вимагають доопрацювання, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді упродовж двох років від дня виходу номера збірника, в якому розміщена рецензована стаття.

Всі статті проходять перевірку на ступінь унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.plЯкщо відсоток оригінальності статті становить менше 80%, то стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається авторові.