Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Володимир ЧЕРНЯВСЬКИЙ, доктор архітектури, професор, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Наталія БЕЛІЧКО, кандидат мистецтвознавства, доцент, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Україна.

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Агнешка ГРОНЕК (Agnieszka GRONEK), габілітований доктор, професор, Ягеллонський університет. Республіка Польща.

Ольга ЖОВКВА, доктор архітектури, доцент, Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради. Україна.

Гелена КОВАЛЬСЬКА, доктор архітектури, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури. Україна.

Вадим КУЦЕВИЧ, доктор архітектури, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури. Україна.

Ольга ЛАГУТЕНКО, доктор мистецтвознавства, професор, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Україна.

Вікторія МАЗУР, кандидат мистецтвознавства, доцент, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Україна.

Юлія МАЙСТРЕНКО-ВАКУЛЕНКО, кандидат мистецтвознавства, доцент, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Україна.

Рада МИХАЙЛОВА, доктор мистецтвознавства, професор, Київський національний університет технологій та дизайну. Україна.

Богуслав ПОДХАЛЯНСЬКИЙ (Bogusław Podhalański), доктор архітектури, професор, Краківський політехнічний університет ім. Тедеуша Костюшка. Республіка Польща.

Леонід ПРИБЄГА, кандидат архітектури, професор, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Україна.

Світлана ПРИЩЕНКО, доктор мистецтвознавства, професор, Державний університет інфраструктури та технологій. Україна.

Андрій ПУЧКОВ, доктор мистецтвознавства, професор, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Україна.

Михайло СЕЛІВАЧОВ, доктор мистецтвознавства, професор, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Україна.

Тудор СТАВИЛА (Tudor STAVILĂ), доктор мистецтвознавства, професор, Інститут культурної спадщини Міністерства освіти, культури і науки Молдови. Республіка Молдова.

Ольга ТАРАСЕНКО, доктор мистецтвознавства, професор, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Україна.

Олександр ЦУГОРКА, кандидат мистецтвознавства, професор, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Україна.

Галина ШЕВЦОВА, доктор архітектури, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури. Україна.