Редакційна колегія

В. Г. Чернявський – доктор архітектури, доцент (відповідальний редактор);

О. В. Ковальчук – кандидат мистецтвознавства, доцент (заступник відповідального редактора);

П. В. Нестеренко – кандидат мистецтвознавства, доцент, член-кореспондент Української академії геральдики (відповідальний секретар);

Р. С. Жук – професор архітектури Університету Макгілла (McGill University, Montreal, Quebec, Canada) (Канада);

Т. Ф. Кротова – доктор мистецтвознавства, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка. Інститут мистецтв);

В. В. Куцевич – доктор архітектури, професор, дійсний член Української академії архітектури (УАА), заслужений архітектор України;

О. А. Лагутенко – доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України;

В. Ф. Макухін – доктор архітектури, професор, дійсний член Української академії архітектури (УАА);

Л. С. Міляєва – доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член НАМУ, заслужений діяч мистецтв України;

М. І. Мушинка – доктор філологічних наук, професор, іноземний член НАН України (Пряшів, Словацька Республіка);

Л. В. Прибєга – кандидат архітектури, професор, академік Української академії архітектури (УАА), заслужений працівник культури України;

А. О. Пучков – доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член Української академії архітектури (УАА), заслужений діяч мистецтв України;

Я. Пурхля – професор гуманітарних наук (prof. Dr habil.) Міжнародний центр культури у Кракові (Польща);

П. А. Ричков – доктор архітектури, професор, дійсний член Української академії архітектури (УАА);

Л. В. Смирна – доктор мистецтвознавства, провідний науковий співробітник  відділу методології мистецької критики (Інститут проблем сучасного мистецтва);

О. А. Тарасенко – доктор мистецтвознавства, професор (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»);

О. К. Федорук – доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМУ, заслужений діяч мистецтв України;

В. А. Чепелик – академік НАМУ, професор, народний художник України;

М. І. Яковлєв – доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.