Контакти

Відповідальний редактор: ЧЕРНЯВСЬКИЙ Володимир Георгійович,  доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв (Вознесенський узвіз, 20, Київ, 04053, Україна, e-mail: naoma@naoma.edu.ua, тел.: (044) 272 15 40).

Заступник відповідального редактора: КОВАЛЬЧУК Остап Вікторович, кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової та виховної роботи (Вознесенський узвіз, 20, Київ, 04053, Україна; e-mail: ostap_kov@ukr.net, тел.: (044) 272 10 48).

Відповідальний секретар: Нестеренко Петро, кандидат мистецтвознавства, доцент (Вознесенський узвіз, 20, Київ, 04053, Україна; e-mail: exlibrisclub@ukr.net, тел.: (044) 272 10 37).

Начальник редакційно-видавничого відділу: Лотоцька Ганна Іванівна, (Вознесенський узвіз, 20, Київ, 04053, Україна; email: hanna.lototska@naoma.edu.ua, тел.: (044) 272 10 37, моб. (067) 941 09 06).