ISSN 2411-3034

Видавець: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Періодичність видання: двічі на рік.

Мова публікацій: українська, англійська

Опубліковано: 2019-12-15

Весь випуск

АРХІТЕКТУРА

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО