ISSN 2411-3034

Видання започатковане у 1994 році.

Періодичність видання: двічі на рік.

Мова публікацій: українська, англійська.

Політика (мета та завдання). Відповідно до заявлених розділів – «Архітектура» та «Мистецтвознавство» – у збірнику публікуються дослідницькі та науково-методичні праці, що висвітлюють питання художньої освіти, мистецько-освітньої практики, проблеми образотворчого мистецтва та архітектури, охорони й реставрації пам’яток архітектури, архітектурно-ландшафтної організації історичних міст України, питання розвитку архітектури та житлового будівництва на сучасному етапі, а також проблеми українського станкового й монументального живопису, декоративно-ужиткового мистецтва. Публікуються дослідження, що стосуються творчої, педагогічної й наукової діяльності відомих колишніх і сучасних митців.

Засновник та видавець: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 339 від 25 грудня 1993 року.

Розділи журналу: 

  • Архітектура
  • Мистецтвознавство

Відповідальний редактор: ЧЕРНЯВСЬКИЙ Володимир Георгійович,  доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв (Вознесенський узвіз, 20, Київ, 04053, Україна, e-mail: naoma@naoma.edu.ua, тел.: (044) 272 15 40).

Заступник відповідального редактора: КОВАЛЬЧУК Остап Вікторович, кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової та виховної роботи (Вознесенський узвіз, 20, Київ, 04053, Україна; e-mail: ostap_kov@ukr.net, тел.: (044) 272 10 48).

Відповідальний секретар: Нестеренко Петро, кандидат мистецтвознавства, доцент (Вознесенський узвіз, 20, Київ, 04053, Україна; e-mail: exlibrisclub@ukr.net, тел.: (044) 272 10 37).

До редакційної колегії входять відомі вітчизняні та зарубіжні науковці (8 дійсних членів (академіків), 13 докторів наук з України, Словаччини, Польщі).

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право збірникові наукових праць «Українська академія мистецтва» публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних,  теоретичних досліджень та  не перебувають на розгляді для опублікування в інших виданнях.  Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY.

Політика відкритого доступу: збірник наукових праць «Українська академія мистецтва» дотримується політики відкритого доступу (open access) до змісту статей на принципі, згідно з яким дослідження, що вільно доступні для громадськості, сприяють широкому обміну знаннями. Повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових статей збірника представлений на його офіційному сайті у розділі Архіви, а також на сайті Національної бібліотеки України імені В. Вернадського.

Редакцією збірника було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, що базуються на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Публікаційна етика.

Поштова адреса редакційно-видавничого відділу

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
вул. Вознесенський узвіз, 20, Київ, 04053.