«ЖІНОЧИЙ ПОРТРЕТ» ШКОЛИ М. БОЙЧУКА З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ. РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Ключові слова: станковий живопис, мистецтвознавчі і технологічні дослідження, реставрація, школа Михайла Бойчука, твори Миколи Касперовича.

Анотація

Анотація. У статті подано результати комплексного дослідження видатного твору школи М. Бойчука «Жіночий портрет» з фондів НАОМА, здійсненого доцентом кафедри техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА, кандидатом мистецтвознавства Т. Тимченко та провідним науковим співробітником БНТЕ «АРТ-ЛАБ», кандидатом хімічних наук С. Біскуловою, у зв’язку з проведенням чергової реставрації твору. «Жіночий портрет» з 2018 року приписується пензлеві М. Касперовича (1885–1938), видатного художника, реставратора, дослідника. Аргументацію наведено в експертному висновку завідувача відділу українського мистецтва кінця ХІХ — початку ХХ ст. НХМУ О. Кашуби-Вольвач. У статті викладено особливості техніки, технології, стану збереженості твору з фондів НАОМА. Зокрема, виявлено особ­ливості підготовчого малюнка; наслідування техніки монументального живопису засобами живопису станкового; встановлено індивідуальні прийоми роботи фарбами. Уточнено час створення портрета, на якому зазначено 1923 рік — найімовірніше це рік виконання твору, й вік портретованої — 30 років. Проведені технологічні дослідження портрета в БНТЕ «АРТ-ЛАБ» підтвердили датування твору періодом 1920-х — 1930-х років. Уточнено важливі складові технології портрета: зокрема, з’ясовано, що ґрунт — клеє-крейдяний, в’язиво фарб — казеїново-олійна темпера, серед пігментів виявлено цинкове білило з домішками свинцевого білила, жовту й червону вохри, чорний пігмент Ivory black (палена кістка), зелений пігмент — сумішевий (палена кістка й жовта вохра). Висловлено низку міркувань щодо подальшого дослідження творів бойчукістів з точки зору техніки й технології живопису.

Опубліковано
2021-12-09
Як цитувати цю статтю:
TymchenkoТ., & Biskulova, S. (2021). «ЖІНОЧИЙ ПОРТРЕТ» ШКОЛИ М. БОЙЧУКА З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ. РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва», (30), 120-127. https://doi.org/https://doi.org/10.33838/naoma.30.2021.120-127