Регенерація в урбаністичному вимірі


Ключові слова: регенерація, пам'ятка, історико-архітектурна спадщина, передумови регенерації, чинники регенерації, урбаністичний простір, історичне середовище міста

Анотація

В статті розглянуто поняття терміну «регенерація» в урбаністичному значенні, на основі історичних передумов і теоретичних складових, розширено суть і тлумачення його.

 

Посилання

Anatomiya terminov. 400 slovoobrazovatelnykh elementov iz latyni i
grecheskogo. Avt. A. A. Bykov. Moskva: NTs ENAS. 2008. Labirint. Veb. 16 Oktyab. 2018. .
Andreyev. Lev. Osnovy issledovaniya i rekonstruktsii goroda. Moskva: MArkhI. 1983. Pechat.
Bevz, Mykola. «Zavdannia zberezhennia ta reheneratsіi tsіnnykh arkhіtekturno-mіstobudіvnykh kompleksіv іstorychnykh mіst». Problemy rozvytku mіskoho seredovyshcha 5–6 (2011): 15–23. Druk.
Bekker. Aleksandr. Shchenkov. Aleksey. Sovremennaya gorodskaya sreda i arkhitekturnoye naslediye. Moskva: Stroyizdat. 1986. Pechat.
Vecherskyi, Vіktor. Spadshchyna mіstobuduvannia Ukrainy: Teorіia і praktyka іstoryko-mіstobudіvnykh pamiatkookhoronnykh doslіdzhen naselenykh mіsts. Kyiv: NDITIAM, 2003. Druk.
Glyamzha. Ionas. Pamyatniki arkhitektury Litvy (Okhrana i restavratsiya) Moskva: Stroyizdat. 1978. Pechat.
Ikonnikov. Andrey. Arkhitektura goroda: esteticheskiye problemy kompozitsii. Moskva: Stroyizdat. 1972. Pechat.
Kaplіnska, Mariana. «Normatyvno-pravovі aspekty reheneratsіi rynkovykh ploshch іstorychnykh mіst Halychyny». Vіsnyk Natsіonalnoho unіversytetu «Lvіvska polіtekhnіka». Serіia: Arkhіtektura 836 (2015): 181–8. Druk.
Prybieha, Leonіd, ta іn. Pamiatkoznavstvo: pravova okhorona kulturnykh nadban: Zb. dok. Kyiv: In-t kulturolohіi AMU, 2009. Druk.
Prybieha, Leonіd. Arkhіtekturna spadshchyna Ukrainy pamiatkookhoronnyi aspekt. Kyiv: In-t kulturolohіi NAMU, 2016. Druk.
Raninskiy. Yuriy. Pamyatniki arkhitektury i gradostroitelstva. Moskva: Vysshaya shkola. 1988. Pechat.
«International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, Venice, 25–31 May, 1964». ICOMOS. Web. 28 March. .
«Recommendation concerning the safeguarding and contemporary role of historic areas. General Conference 19th Session, Nairobi, 26 Oct.-30 Nov., 1976». UNESCO. Web. 28 March.
Gehl, Jan. Cities for People. Island: Island Press, 2010. Print.
Gehl, Jan, Gemzøe, Lars. Public Spaces, Public Life. Hørsholm: The Danish Architectural Press, 2004. Print.
Jacobs, Jane. The Nature of Economies. New York: Random House, 2000 Print.
Rojas, Eduardo. Old Cities, New Assets: Preserving Latin America's Urban Heritage: Washington Inter-American Development Bank. 1999. Print.
Опубліковано
2019-02-27
Як цитувати цю статтю:
Kushnarova, K. (2019). Регенерація в урбаністичному вимірі. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва», (27), 26-32. https://doi.org/https://doi.org/10.33838/naoma.27.2018.26-32