Дослідження живопису жанру «квіти і птахи» в арт-терапії депресії


Ключові слова: китайський традиційний живопис жанру Квіти і Птахи, історичний розвиток, художні особливості, депресія, арт-терапія.

Анотація

Китайський традиційний живопис жанру «Квіти і птахи» (КіП) — один з традиційних живописних жанрів китайського образотворчого мистецтва. Традиційний китайський живопис КіП відображає естетичну оцінку природи за китайською традицією. Він може висловлювати думки та почуття автора, відображати дух часу та суспільного життя. З огляду на низьку ефективність та неочевидні результати сучасного лінгво-психологічного лікування депресії, ця робота вивчає історичний розвиток та художні характеристики FABP, розглядає емоційні розлади пацієнтів з депресією для аналізу шляхів та наслідків використання КіП у боротьбі з депресією, з метою забезпечення кращих результатів арт-терапії для зростаючої кількості хворих на депресію в Китаї та в усьому світі. В сучасних умовах швидкого темпу життя, надлишкової урбанізації та зростаючого інформаційного тиску на особистість ментальні розлади стають проблемою більшої частини населення. Водночас чимало людей з розладами не усвідомлюють ні наявної проблеми, ні шляхів її можливого вирішення. Тому актуальнішим стає питання добровільної участі пацієнтів у терапевтичних практиках, які мають бути цікавими та ефективними. Саме тут арт-терапія із застосуванням традиційних жанрів виявляється максимально елективною. Відповідність КіП усім цим вимогам розглядається у статті. Особливий акцент зроблений на ефективності і дієвості досліджуваної методики для китайських пацієнтів з відповідним культурним підґрунтям. Детально розглянуто й продемонстровано доціль- ність використання КіП як арт-терапії під час лікування хворих на депресію. Показано, що поряд з медикаментозним лікуванням арт-терапія КіП, що замінює лінгво-психологічну терапію, є найкращим способом лікування депресій. Зроблено висновок, що хоч КіП і застосовується у психотерапії, цей метод ще потребує подальшого розвитку й аналізу унікальних особливостей, що можуть збільшити його практичне значення. Введено в обіг вагомий пласт джерел китайських авторів з окресленої проблематики. Отримані в ході цього дослідження результати можуть бути використані для глибшого вивчення теми іншими авторами для розробки терапевтичної та педагогічної практик. Показана перевага розглянутого методу над іншими методами арт-терапії, а саме над лінгво-психологічними методами, які сьогодні застосовують набагато інтенсивніше і ширше ніж арт-терапія.

Посилання

Chuanxi, Chen, Gu, Pingbian. Chen Zhifo. Shijiazhuang: Hebei Education Press, 2002: 122. Print. Dazhen, Shao. «Passion in Free Expression-Flower-and-Bird Painting of Zilin Zhao». Fine Arts 10 (2013): 138–143. Print.
Huiyu, Liao. «From the Angle of Life Consciousness to View the Genesis of Fine Arts: Taking the Bird and Flower Painting as an Example». Chinese Art 6 (2070) : 104–105. Print.
Jianfeng, Hu. «Psychological Influence of "Calmness" on Creation of Painting and Bird Painting». Art Research 2 (2006): 56–57. Print.
Jie, Tang. «Gorgeous aestheticism with virtual and real». Art Observation 6 (2018): 94–95. Print.
Juting, Liu. «On Linear Spatial Intention of Meticulous Flower-and-Bird Painting». Decoration 10 (2006): 144. Print.
Lu, Yuan. «A Brief Analysis of the Composition Characteristics of Badashanren’s Flower and Bird Paintings». Research on Art Education 16 (2018): 13. Print.
Ming, Du. «Exploration of the Relationship between False and Real in Fine Brush-work Flower-and-Bird Paintings». Research on Art Education 22 (2017): 22. Print.
Ming, Оng. «The Difference between Chinese Flower and Bird Painting and Western StillLife Painting from the Perspective of Creative Concept». 35 (2018): 216–219. Print.
Peixin, Meng. Intervention of Painting Art Evaluation and Art Therapy in Patients with Schizophrenia. Beijing: Graduate School of Beijing Normal University, 2004. Print.
Peixin, Meng. Art Therapy-Communication beyond Language. Beijing: Chemical Industry Press, 2009: 1–12. Print.
Ran, Zhang. «On Wei Xu’s. Flower and Bird Paintings from the Perspective of Ges-talt Psychology». Popular Literature and Art 11 (2018): 92. Print.
Robins, A. «Object Relations and Art Therapy». Approaches to Art Therap y: Theory And Technique. Aut.
J. A. Rubin. 2nd Ed. Philadelphia: Brunner-Routledge, 2001: 54-65. Print.
Rong, Jing. «Visual Psychological Factors in Tianshou Pan ’s Landscape Flower and Bird Paintings». Grand View of Art 7 (2018): 58–59. Print.
Sheikh, A. A., J. T, Shaffer. The potential of fantasy and imagination. New York: Brandon House, 1979. Sekiya, Toru. Depression. Translated by Chunhui Zhao. Changchun: Jilin Science and Technology Press, 2011. Print.
Siyou, Zhao. «On Artistic Characteristics of Flower and Bird Painting by Zhifo Chen». Decoration 9 (2005): 61–62. Print.
Wenhui, Yang. «Mountains Containing Jade. Emptiness Embracing Everything-On Painting Art of Mr. Baoquan Tan». Art Research 3 (2008): 116–117. Print.
Wusheng, Zhou. «The Doctrine of the Mean of Flowers and Birds in the Yuan Dynasty: A Case Study of Zhao Meng and Other Important Painters». Art Research 16 (2017): 70–71. Print.
Xilin, Liu. «Style and Man-On Weiqu Guo’s Style». Art Research 4 (1992): 10–12. Print.
Yinqiao, Yang. «On Wei Xu’s Artistic Achievement of Freehand Brushwork». Art Research 17 (2018): 22–24. Print.
Zhongxin, Ai. «Landscape Flower-and-Bird Painting and Aesthetic Education-Essay on Calligraphy Exhibition of Tianshou Pan». Art Research 3 (1980): 1–6. Print.
Опубліковано
2020-12-17
Як цитувати цю статтю:
Zhang, B. (2020). Дослідження живопису жанру «квіти і птахи» в арт-терапії депресії. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва», (29), 79-84. https://doi.org/https://doi.org/10.33838/naoma.29.2020.79-84