ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ: КАЛІГРАФІЯ ЯК ВАЖЛИВА ЧАСТИНА КИТАЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ВПЛИВ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я


Ключові слова: каліграфія, Китай, терапія, психічне здоров’я, психотерапія.

Анотація

Каліграфія як одне із найбільш відомих та характерних мистецьких та культурних надбань Китаю має тисячолітню історію, завдяки чому вона багато в чому символізує та уособлює дух китайської культури. З розвитком досліджень психічного здоров’я каліграфія стала широковживаною і навіть неодмінною терапевтичною практикою, яка змогла дати очевидні й доведені результати в лікуванні психічних захворювань.
У цій статті узагальнено взаємозв’язок між каліграфічними вправами та емоційним станом людини й проаналізовано позитивний вплив каліграфічної арттерапії на психічне здоров’я шляхом дослідження розвитку каліграфічної терапії. На основі аналізу літературних джерел показано, що мистецтво каліграфії може забезпечити інтелектуальний розвиток, культивувати позитивні почуття, покращити емоційний стан та рівновагу і підвищити нашу естетичну здатність до оцінювання та мистецьких звершень, у такий спосіб усуваючи втому та стимулюючи розумову діяльність. На підставі цього зроблено висновок про унікальність ролі каліграфії в психотерапії. Показано, що завданням сучасної мультидисциплінарної терапії та комплексного аналізу особистості з метою покращення якості її життя є узагальнення та використання багатовікового досвіду в описаній галузі знань. Взявши до уваги історію розвитку каліграфічної терапії зроблений прогноз щодо подальшого посилення уваги до традиційної культури та розвитку психології в Китаї, а також відповідного збільшення кількості наукових досліджень щодо використання каліграфії в галузі арттерапії психічних захворювань. Зроблено висновок, що каліграфія — це не лише одна з основ китайської національної культури, але й її ідейний фундамент, що хоч і відіграє важливу роль у психотерапії, та все ж потребує подальшого вивчення та аналізу його унікальних можливостей у галузі охорони здоров’я, що має велике практичне значення.

Отримані під час дослідження результати можуть бути використані для глибшого вивчення теми іншими авторами з метою розробки терапевтичної та педагогічної практик.

Посилання

Bingfeng, Li. Learning Calligraphy with Heart — Research II on “Calligraphy Therapy” in Mental Health Education of College Students. [J] Novel Remark. 2011. Print.
Gan, Zheng. The Role of Calligraphy Therapy for Depression. [J] Med J Chin People Health. 2008. Print. Yan, Zong. Research on Psychological Intervention of Traumatic Stress Response of Children Suffering Earthquake through Calligraphy Psychological Treatment. [J] Chinese Journal of Social Medicine. 2011.
Print.
Zhiye, Wang. Brief Talk the Role of Calligraphy in Psychotherapy. [J] Education for Chinese After-school. 2012. Print.
Опубліковано
2019-12-15
Як цитувати цю статтю:
Zhang, B. (2019). ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ: КАЛІГРАФІЯ ЯК ВАЖЛИВА ЧАСТИНА КИТАЙСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ВПЛИВ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва», (28), 187-191. https://doi.org/https://doi.org/10.33838/naoma.28.2019.187-191