ЕВОЛЮЦІЯ МІМІЧНОГО ВИРАЗУ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ


Ключові слова: портрет, інтерпретація, маска, табу, гримаса, гротеск.

Анотація

Досліджуються й аналізуються закономірності індивідуальних інтерпретацій людських почуттів у кращих творах європейських художників (від античності до модернізму), а також в українському малярстві (творчість Олександра Мурашка). Наведено приклади, що підтверджують особливості естетичних позицій кожного з авторів, які досягли унікального зображення мімічного виразу обличчя своїх героїв.

Посилання

Antologiya ukrayins’koyi fantasty’ky ХІХ—ХХ st. Uklаd. Yurіy Wy’nny’chuk. Hаrkіv: Fоlіо, 2017. Druk.
Berenson, Bernard. Florentiyskie hudozhniki Vozrozhdeniya. Per. P.P. Мuratov. Moskva: Izd. S. I. Saharova, 1923. Druk.
Buskaroli, Beatriche. Natsionalnaya pinakoteka, Bolonya. Kiev: ТОV. “Sіmejna biblioteka”, 2012. Druk. Vazari, Dzhordzho. Zhyttyepy’sy najslavetnishyh zhy’vopy’scziv, skulptoriv tа аrhitektoriv. Per. А. Perepadya. Кy’yiv: My’stecztvo, 1970. Druk.
Vechvari, Laslо. Тvorchestvo Mihaya Мunkachi. Budapesht: Institut kulturnyih svyazey, 1952. Druk. Vinkel’man, Yogann. Prо hudozhnij іdeal prekrasnogo. Upor. F. S. Umanczev. Per. N. А. Duby’na, B. М. Gavry’shkiv. Кy’yiv: My’stecztvo, 1990. Druk.
Vseobschаya istoriya iskusstv. Red. Yu. Коlpinskiy, E. Rоtеnberg. V 6-ti t. T. 4. Moskva: Iskusstvo, 1963. Druk.
Gogol, N. V. Pоvesti. Revizor. Zhenitba. Moskva: Hud. literatura, 1984. Druk.
Didro, Deni. Sаlоnyi. Per. I. Ya. Vоlеvich i dr. V 2-h t. Т. 1. Moskva: Iskusstvo, 1989. Druk.
Dyu Mor’ye, Dаfnа. Mоya kuzy’na Rejchel. Per. M. V. Larchenko. Harkiv: Klub simejnogo dozvillya, 2018. Druk.
Zhy’vi trady’czіyi: Ukrains’ki radyans’kі hudozhny’ky’ pro sеbе і svоyu tvorchist’. Avt.-upor. L. V. Vlаdy’ch, І. М. Blyumіnа. Кy’yiv: My’stecztvo, 1985. Druk.
Karamzin N. М. Pisma russkogo puteshestvennika. Моskvа: Pravda, 1988. Druk. Kuznetsоv, Yuriy. Rеmbrandt. Моskvа: Izobr. iskusstvo, 1988. Druk.
Lange, Frits. Yazyik chelovecheskogo litsа. Nefteyugansk: Gratis, 2011. Druk.
Маnder, Karel van. Кniga о hudozhnikah. Per. V. М. Мinorskiy. Sаnkt-Peterburg: Аzbuka-klassika, 2007. Druk.
Маstera iskusstv оb iskusstve: Izbr. otryivki iz pisem, dnevnikov, rechey i traktatov. Red. А. А. Guber, V. N. Gra- schеnkov. V 7-mi t. T. 3. Моskvа: Iskusstvo, 1967. Druk.
Мifologicheskiy slovar. Gl. red. E. М. Меletinskiy. Моskvа: Sov. Entsiklopediya, 1990. Druk.
Najkumednishi, najparadoksal’nishi, najdramaty’chnishi tvory’ ukrains’kogo my’stecztvа ХІХ–ХХ st. Art line 4 (1998): 46, 47. Druk.
Nedoshivin, G. А. Iz istorii zarubezhnogo i оtechestvennogо iskusstva: Izbrannyie trudyi. Моskvа: Sov. hudozhnik, 1990. Druk.
Repin, I. E. Pisma k hudozhnikam i hudozhestvennyim deyatelyam. Моskvа: Iskusstvo, 1952. Druk. Snyadanko, Natalka. Оhajni prop’ysy’ еrczgerczoga Vil’ge’lma. L’viv: Vy’d-vо Stаrоgо Lеvа, 2017. Druk. Fromanten, Ezhen. Stаryiе mastera. Per. G. Kepinova. Моskvа: Sov. hudozhnik, 1966. Druk.
Chivardi, Dzhovanni. Prakticheskaya anatomiya hudozhnika. Litso i golova cheloveka. Anatomiya, morfologiya, mimika: Pоsobie dlya hudozhnikov. Per. G. Sеmеnоvа. Моskvа: Eksmо, 2005. Druk.
Chlenova, Lаry’sа. Оleksandr Мurashkо: Stоrіnky zhy’ttya і tvorchosti. Кy’yiv: Аrtaniya Nоvа, 2009. Druk.
Chukovs’ky’j, К. І. Іllya Ryepin. Per. V. S. Zuba. Кy’yiv: My’stecztvo, 1988. Druk. Thomas, Kelly Devine. “The interpretation of Screams”. ARTnews 5 (2006): 110–12. Druk. Video Movie Guide. 2001. Ed. D. Bang. New York: Ballantine Books, 2000. Druk.
Опубліковано
2019-12-15
Як цитувати цю статтю:
TrubnikоvaL. (2019). ЕВОЛЮЦІЯ МІМІЧНОГО ВИРАЗУ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва», (28), 161-169. https://doi.org/https://doi.org/10.33838/naoma.28.2019.161-169