СПЕЦИФІКА ПАРКІВ ЛАНДШАФТНОЇ СКУЛЬПТУРИ УКРАЇНИ В РІЗНИХ СИМПОЗІУМНИХ МОДЕЛЯХ


Ключові слова: скульптурні симпозіуми, український симпозіумний рух, парки ландшафтної скульптури.

Анотація

У статті проаналізовано вплив державної і приватної моделей українського симпозіумного руху на концептуальну складову, стилістику та експозиційну стратегію парків ландшафтної скульп­ тури. Подано висновки щодо їхніх спільних рис, відмінностей та перспектив.

Посилання

“Besida zi skuljptoramy Julijem ta Ljvom Synjkevychamy”. Zap. M. Streltsova. [Arkhiv avtora] (2013): 1–15. Druk.
Kysljuk, K., ta in. “Istorychna koncepcija pam'jati”. Suchasna kulturologiya: navch. posib. dlja stud. vyshh. navch. zakl. Kyiv: Kondor-Vydavnyctvo, 2016. Navchaljni materialy onlajn. Veb. 03 Ghrud. 2018.
Lysenko, Ljudmyla. “Ukrajinsjka skuljptura mezhi stolitj”. Mystectvoznavstvo Ukrajiny. Zbirnyk nauk. pracj (2009): 12–20. Druk.
Mizhnarodnyj skuljpturnyj sympozium “Baturyn – 2008”. Kyiv: Prodjusersjkyj centr Oleny Livycjkoji “ART”, 2008. Druk.
Prysjazhna, Ju. “Kanivsjkyj skuljpturnyj symposium”. “Fine Art” Ukrainian Fine Art Theory And Practice Magazine 1 (2008): 30–31. Druk.
Protas, Marina. Skulpturnye simpoziumy Ukrainy. Stilistiko­paradigmalnaya evolyutsiya. Kiev: Feniks, 2012. Untitled — Instytut problem suchasnogho mystectva. Veb. 01 Ghrud. 2018.
Raj, Kateryna. “Skuljpturni kanikuly. Besida z Yoshin Ogata ta Lien Cheyn Kho”. ArtUkraine (2018): Veb. 09 Zhovt. 2018. .
Chernov, Yuriy. “Pamyatnik v gorode”. Dekorativnoe iskusstvo SSSR 1 (1980): 11–4. Pechat. Yarinich, Svyatoslav. “Genius loci Knyazhey gory”. Antikvar 11 (2012): 22–8. Pechat.
Опубліковано
2019-12-15
Як цитувати цю статтю:
Streltsova, M. (2019). СПЕЦИФІКА ПАРКІВ ЛАНДШАФТНОЇ СКУЛЬПТУРИ УКРАЇНИ В РІЗНИХ СИМПОЗІУМНИХ МОДЕЛЯХ. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва», (28), 149-154. https://doi.org/https://doi.org/10.33838/naoma.28.2019.149-154