ТРАНСФОРМАЦІЇ У СТІНОПИСАХ ТА МОЗАЇКАХ КИЄВА НА ЗЛАМІ 1950–1960-Х РР. І ЇХНІЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ


Ключові слова: трансформації, мозаїки, стінопис, монументальний живопис, Київ.

Анотація

У статті розглядається процес становлення характерних образно-пластичних особливос- тей монументального живопису на початку 1960-х років у м. Києві. Зроблена спроба визначити його місце у контексті розвитку монументального живопису другої половини ХХ ст.

Посилання

Belichko, Jurij. “Monumentaljnyj zhyvopys”. Istorija ukrajinsjkogho mystectva v 6-ty t. T. 6: Radjansjke mystectvo 1941–1967 rokiv. Kyjiv: Zhovtenj, 1968. 185–203. Druk.
Vashchenko, N. “Tvorchyi shliakh khudozhnyka-monumentalista Anatoliia Chernova” Vistnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv. Vyp. 24 (2013): 299–307. Druk.
Horova, N. “Mystetski intentsii sprotyvu ofitsiinii kulturno-ideolohichnii doktryni naprykintsi 1950-kh u tvorchosti A. Rybachuk i V. Melnychenko” Mystetstvoznavstvo Ukrainy 11 (2015): 33–47. Druk.
Zenkova, M. “Kyivska shkola monumentalnoho mystetstva 1960–1970 rr.” Vistnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv. Vyp. 32 (2017): 177–188. Druk.
Kochubynskaja, Tatjjana. “Kyevskye mozayky” Yskusstvo ukraynskykh shestydesjatnykov. Sost. O. Balashova, L. Gherman. Kyev: Osnovy, 2015. 308–315. Pechatj.
Lychnoe delo Chernov Anatolyi Mykhailovych. Soiuz khudozhnykiv Ukrainy. F. 581. Op. 2. Spr. 568. Ark. 47. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy, Kyiv.
Lychnoe delo Dovzhenko Hryhoryi Avksentevych. Soiuz khudozhnykiv Ukrainy. F.581. Op. 2. Spr. 511. Ark. 125. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy, Kyiv.
Lychnoe delo Dovzhenko Hryhoryi Avksentevych. Soiuz khudozhnykiv Ukrainy. F. 581. Op. 2. Spr. 512. Ark. 125. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy, Kyiv.
Lebedeva, V. Sovetskoe monumentalnoe iskusstvo shestidesyatyih godov. Moskva: Nauka, 1973. Pechat. Mytrofanov, K. Sovremennaia monumentalno-dekoratyvnaia keramyka. Lenynhrad: Yskusstvo, 1967. Pechat.
Osobova sprava Kyrychenko Stepan Andriiovych. Soiuz khudozhnykiv Ukrainy. F. 581. Op. 2. Spr. 752. Ark. 164. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy, Kyiv.
Osobova sprava Lytovcheko Ivan Semenovych. Kyivska orhanizatsiia. F. 796. Op. 2. Spr. 49. Ark. 129.
Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy, Kyiv.
Ob ustranenyy yzlyshestv v proektyrovanyy y stroytelstve: Postanovlenye ot 4 noiabria 1955 h. № 1871. Byblyoteka normatyvno-pravovыkh aktov SSSR. Veb. 20 Serp. 2019.< http://www.libussr.ru/doc_ussr/ ussr_5043.htm
Perepyska s TsKKPU, Sovetom mynystrov USSR, Soiuzom khudozhnykov SSSR o robote khudozhnykov Ukraynы. Soiuz khudozhnykiv Ukrainy. F. 581. Op. 1. Spr. 1123. Ark. 91. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv- muzei literatury i mystetstva Ukrainy, Kyiv.
Revenko, Alla. “Chas ta prostir — vymiry monumentalnoho mystetstva”. Mystetstvo i zhyttia (1987): 116–128. Druk.
Skliarenko, H. “Ukrainske mystetstvo druhoi polovyny ХХ st.”. Studii mystetstvoznavchi Vyp.1 (2009): 67–78. Druk.
Skliarenko, Н. “Monumentalno-dekoratyvne mystetstvo”. Istoriia ukrainskoho mystetstva v 5-ty t. T. 5: Mystetstvo ХХ stolittia. Kyiv, 2007. 626–663. Druk.
Skliarenko, Halyna. “Tvorchist Valeriia Lamakha (1925–1978) “Sotsrealizm z liudskym oblychchiam” Mystetstvoznavstvo Ukrainy 11 (2015): 157–170. Druk.
Stenohrama ot 21 dekabria 1960 hoda Otchёtno-vыbornoho sobranyia chlenov sektsyy monumentalnoho yskusstva. Soiuz khudozhnykiv Ukrainy. F. 581, Op. 1, Spr. 828, Ark. 419. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv- muzei literatury i mystetstva Ukrainy, Kyiv, Ukraina.
Опубліковано
2019-12-15
Як цитувати цю статтю:
Hryhorov, V. (2019). ТРАНСФОРМАЦІЇ У СТІНОПИСАХ ТА МОЗАЇКАХ КИЄВА НА ЗЛАМІ 1950–1960-Х РР. І ЇХНІЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва», (28), 90-97. https://doi.org/https://doi.org/10.33838/naoma.28.2019.90-97