Творчість та педагогічна діяльність професора В. П. Бистрякова


Ключові слова: кафедра рисунка, методика, образність, інновації, творчість

Анотація

У статті йдеться про становлення творчої особистості професора кафедри рисунка Віктора Петровича Бистрякова, розглянуто педагогічну діяльність у контексті розвитку кафедри рисунка, узагальнено його надбання як митця.

Посилання

Bystrjakov Viktor: Katalogh. Vstup. st. Storozhenko M., Shydlovsjka N. Kyjiv: KNF, 1994. Druk.
«Bystrjakov Viktor Petrovych». Ukrajinsjka akademija mystectva. Specialjnyj vypusk: Profesory NAOMA (1917–2012). Kyjiv : NAOMA, 2012. 21. Druk.
Bystrjakova, Valentyna, Bystrjakov, Viktor. Chornobylj – dovghe vidlunnja: Kat. tv. Avt. vstup. st. M. Storozhenko. Kyjiv: VKh [studio], 2006. Druk.
Butnyk-Siversjkyj, Borys. «Mystectvo gharjachogho sercja». Obrazotvorche mystectvo 4 (1974): 6–8. Druk.
Vystavka plakata: Viktor Bystrjakov. Valerij Viter, Roman Kyrychenko, Vitalij Shostja: Kat. ghrupovoji vyst. plakata. Kyjiv: [SKh URSR], 1980. Druk.
Volkov, Nykolaj. Kompozycyja v zhyvopysy. Moskva: Yskusstvo, 1977. Pechatj.
«Interv'ju z Viktorom Petrovychem Bystrjakovym vid 2 ljutogho 2017 roku». Zapysav Andrij Nikitin. Arkhiv avtora (2017): 1–24. Druk.
Laskarevsjka, T. «Emocijnistj, vidvertistj, pravdyvistj». Obrazotvorche mystectvo 3 (2006): 20–22. Druk.
Majstrenko-Vakulenko, Julija. «Istorychnyj dyskurs vykladannja rysunka v NAOMA». Nacionaljna akademija obrazotvorchogho mystectva i arkhitektury 1917–2017: Iljustr.-inform. vyd. Redkol. A.Chebykin ta in. Kyjiv: NAOMA, 2017. 20–23. Druk.
Matjushyna, A. «Maljuj, jak ja». Urjadovyj kur'jer 29 Sich. 2003: 16. Druk.
Mitjakina, Olena, kurator. Bystrjakov Viktor: Katalogh . Kyjiv: [b. v.], 1997. Druk.
«Ob'javlennja Svjatogho Ivana Boghoslova». Biblija abo Knyghy Svjatogho Pysjma Starogho j Novogho Zapovitu: iz movy davnjojevrejsjkoji ta ghrecjkoji na ukrajinsjku nanovo perekladena. Moskva: [b. v.], 1988. 285. Druk.
Osjajani polynovoju zoreju: 30 rokiv Chornobyljsjkoji traghediji. Avt. Viktor Bystrjakov. Avt. vstup. st. D. Stus ta in. Kyjiv : [b. v.], 2016. Druk.
Опубліковано
2019-02-27
Як цитувати цю статтю:
Nikitin, A. (2019). Творчість та педагогічна діяльність професора В. П. Бистрякова. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва», (27), 159-167. https://doi.org/https://doi.org/10.33838/naoma.27.2018.159-167