ISSN 2411-3034

Видання започатковане у 1994 році.

Періодичність видання: двічі на рік.

Мова публікацій: українська, англійська

Проблематика: публікуються матеріли з художньої освіти, про набутки мистецько-освітньої практики; наукові розділи з питань образотворчого мистецтва й архітектури, питання розвитку мистецтва у контексті художньої освіти та практики, охорона і реставрація пам’яток архітектури, архітектурно-ландшафтна організація історичних міст України, дослідження фортифікаційних споруд західноукраїнського регіону, розвиток архітектури та житлового будівництва на сучасному етапі, питання українського станкового і монументального живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, матеріали про відомих сучасних митців, педагогів-ювілярів; цікаві спогади і розвідки, висвітлюється виставка та наукова діяльність академії.

Засновник та видавець: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Збірник «Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці», згідно з наказом МОН України від 21.12.2015 р. № 1328 (додаток № 8), внесено до переліку фахових наукових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з мистецтвознавства та архітектури.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 339 від 25 грудня 1993 року.

Цільова аудиторія: Рекомендований для викладачів, аспірантів, студентів вищих мистецьких закладів, мистецтвознавців, художників, архітекторів, реставраторів, шанувальників образотворчого мистецтва і архітектури.

Розділи журналу: 

  • З історії художньої освіти
  • Мистецько-освітня практика
  • Науковий пошук
  • Молоді дослідники
  • Рецензії, відгуки
  • Мистецька хроніка, події, факти

Відповідальний редактор: Чебикін Андрій, академік Національної академії мистецтв України (НАМУ), професор, народний художник України (Вознесенський узвіз, 20, Київ, 04053, Україна, e-mail: naoma@ukr.net/ тел.: 044 2721540

Заступник відповідального редактора: Ковальчук Остап, кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової роботи (Вознесенський узвіз, 20, Київ, 04053, Україна, e-mail:  ostap_kov@ukr.net / тел.: 044 2721048

Відповідальний секретар: Нестеренко Петро, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри техніки та реставрації творів мистецтва (Вознесенський узвіз, 20, Київ, 04053, Україна, e-mail: exlibrisclub@ ukr.net  / тел.: 044 2721037

До редакційної колегії входять входять відомі вітчизняні та зарубіжні науковці (10 дійсних членів (академіків), 2 члена-кореспондента, 11 докторів наук з України й Узбекистану)

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право збірнику дослідницьких та науково-методичних праць Українська академія мистецтва публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях.  Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY.

Політика відкритого доступу: збірник дослідницьких та науково-методичних праць Українська академія мистецтва дотримується політика відкритого доступу (open access) до змісту статей на принципі, згідно з яким дослідження, що вільно доступні для громадськості, сприяють більш глобальному обміну знаннями. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви, а також на сайті Національної бібліотеки України імені В. Вернадського (посилання).

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись розділ Публікаційна етика >>> (додати сторінку та зробити посилання).

Поштова адреса редакційної колегії

Україна, 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 20 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, відділ науково-методичних видань

Відповідальний секретар: Нестеренко Петро, кандидат мистецтвознавства, доцент.

e-mail: exlibrisclub@ukr.net  / тел.: +38-044-272-10-37